Zamek w Goli Dzierżoniowskiej

mniej
więcej

Opis

Zabytek

Zamek w Goli Dzierżoniowskiej wybudowano w 1580 r. na polecenie Leonarda von Rohnau. Romantyczną budowlę na planie czteroboku z wewnętrznym dziedzińcem przebudowano w XVIII w. U schyłku XIX w. z niewiadomych przyczyn warownia opustoszała i zaczęła popadać w ruinę, jednak po gruntownej modernizacji odzyskała dawną świetność. W czasie II wojny światowej ówczesną rezydencję rodziny von Prittwitz und Gaffron zniszczono, a ich samych wysiedlono z kraju. Od tego czasu pozostałości obiektu wraz z założeniem parkowym stopniowo niszczały. Na początku XXI w. pieczę nad nimi przejęła Fundacja Zamek w Goli, która powoli rekonstruuje obiekt.